logo

Welkom op de website van Dericia Staffords!
Hieronder wat info over mijn "missie en visie" v.w.b. mijn favoriete ras: de Stafford.

Toen ik mijn eerste Staffordshire Bull Terrier kocht in 2003, Indy, kreeg ik al snel last van het bekende Staffordvirus.
Wat een geweldig ras: slim, een hoge will to please, werklust, en niet te vergeten hun humor. Het ging mij alleen wel steeds meer opvallen dat een hoop Staffords weinig uithoudingsvermogen hadden, en steeds korter, lager en breder gefokt waren voor de show. Ik ging beter op de verschillende types letten en zo ontwikkelde zich in de loop van de tijd mijn duidelijke voorkeur voor de atletisch gebouwde Stafford.
Het zgn. oude type, dat niet in de huidige rasstandaard past maar wel functioneel gebouwd is, zoals een Stafford gebouwd hoort te zijn en met voldoende uithoudingsvermogen. Ik ben me gaan verdiepen in de geschiedenis van het ras, de verschillende bloedlijnen en bijbehorend uiterlijk, gedrag en erfelijke afwijkingen. Ook heb ik veel kennis opgedaan over het fokken van honden en het verzorgen van een nest pups.

Mijn tweede Stafford, Cheyenne, moest er dan natuurlijk eentje van het zgn. oude type zijn. Een mooie atleet, met duidelijk meer uithoudingsvermogen en in bepaalde opzichten ook een stuk fanatieker. Omdat ik het belangrijk vind dat dit type Stafford in stand wordt gehouden heb ik besloten om met haar te gaan fokken, in eerste instantie zodat ik zelf een hond kon aanhouden om dit doel te bereiken. Ik vind één, hooguit twee, nest(en) per teef meer dan voldoende. Kwaliteit boven kwantiteit!

In 2007 heb ik mijn kennelnaam aangevraagd.
Dericia staat voor atletisch.

Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar de best bijpassende reu voor Cheyenne, waarbij gelet is op gezondheid, karakter, type en bloedlijn. Uiteindelijk heeft Cheyenne in januari 2009 vijf gezonde pups op de wereld gezet en daarmee voor het eerste Dericia nest gezorgd. Het zijn erg mooie sportieve honden geworden met het juiste karakter.
Een reu (Billy) en een teef (Ushi) zijn binnen mijn kennel gebleven. Fantastische honden, die erg veel drive en humor hebben en goed gebouwd zijn.

In juli 2011 heeft Ushi (Dericia Black Mamba) zes pups gekregen, uit een combinatie waarbij wederom gelet is op gezondheid, karakter, type en bloedlijn. Ook over deze combinatie ben ik zeer tevreden, de pups groeien uit tot waar ik op gehoopt had. Een teefje (Djemmy) is binnen mijn kennel gebleven. Ook zij voldoet ruim aan alle verwachtingen qua karakter en uiterlijk.

Inmiddels is er uit de nesten van 2013 en 2014 uit elk nest 1 teefje uitgeplaatst (Nomy en Charlie) en ondanks dat Nomy is uitgesloten van de fok blijft het hopelijk op deze manier mogelijk om de lijn door te zetten! Met een reu uit het nest van 2012 (Connor) erbij is er uit alle nesten minimaal één hond 'binnen' de kennel aanwezig. Erg fijn om ook nog eens veel honden in de directe omgeving te hebben en goed te kunnen volgen!

Na alle nieuwe ontwikkelingen eind 2014 rondom de nieuwe DNA testen via VHL genetics is besloten om Ushi, Billy en Djemmy te testen, zodat er niet gefokt wordt met honden die drager zijn van een erfelijke afwijking, als het géén autosomaal recessieve afwijking betreft. Bij autosomaal recessieve overerving overheerst namelijk het ‘goede’ gen. Je kunt de ziekte pas krijgen als je van beide ouders de ‘foute’ kopie (mutatie) van het gen erft. Een drager zal de ziekte niet ontwikkelen en het dragerschap is makkelijk weg te fokken, zoals bij HC het geval is.
Zolang de erfelijke eigenschappen van een gen voor mij niet 100% duidelijk zijn (bijv. bij multifactoriële aandoeningen), en daaruit volgend dus ook niet wat het dragerschap precies inhoudt (dus of de hond de ziekte kan ontwikkelen als hij/zij drager is) omdat niet bekend is of het om een recessief of een dominant gen gaat en wat de penetrantie is, zal er absoluut niet met dragers worden gefokt. De zogenaamde multifactoriële aandoeningen krijg je door een combinatie van genetische aanleg en andere invloeden. Dragers van bijv. heuplaxiteit hebben meer kans om HD te ontwikkelen dan een vrije hond. En zij kunnen de genetische aanleg ook door vererven, met alle gevolgen van dien.

De toekomstige Dericia combinaties zullen dus alleen gemaakt worden met honden die volledig DNA vrij zijn van alle momenteel te testen afwijkingen! Ushi, Billy en Djemmy zijn getest bij VHL genetics en ze zijn allemaal vrij bevonden van alle erfelijke afwijkingen en daarnaast waren zij al vrij van HC. De eventuele toekomstige dekreuen van buitenaf zullen dus ook DNA getest moeten worden!

Dericia zal zich hierbij richten op de combitesten die bij VHL genetics afgenomen kunnen worden, en daarnaast los de HC (Hereditary Cataract) test. Het VHL Combinatiepakket ‘CombiBreed Rasgroep 03’ is bestemd voor honden binnen de FCI Rasgroep 3, Terriers. Dit pakket bevat meerdere DNA-markers voor een aantal kenmerken en ziekten. De DNA-markers kunnen getypeerd worden op dieren in elke leeftijd. Dit pakket bevat de volgende DNA-markers: • H746 Maligne Hyperthermie • H919 Heuplaxiteit 1 • H421 Heuplaxiteit 2 • H806 Degeneratieve Myelopatie (DM) • H811 Hyperuricemie (HUU) • H849 Primaire Lens Luxatie (PLL) • H804 CA / Neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL), 4A • H724 L2-HGA • H451 Mucopolysaccharidose Type VII - 2 • H423 SCID • H485 Congenitaal Hypothyroidisme (CHG) 2 • H488 Congenitaal Hypothyroidisme (CHG) 3 • H492 Hyperkeratose, epidermolytisch • H509 Polycysteuze Nieren (PKD1)

Dericia zal in de toekomst af en toe een nest fokken, in de eerste plaats om het type wat wordt nagestreefd
voor de komende generaties te kunnen vasthouden: gezonde, sportieve, goed gebouwde honden met een
groot uithoudingsvermogen en niet te vergeten een stabiel en betrouwbaar, mensvriendelijk karakter!

Hierbij zullen dan ook pups beschikbaar komen voor liefhebbers van dit type Stafford.

Alle honden die voor de fok worden ingezet zijn getest op erfelijke afwijkingen (voorheen in Engeland, sinds eind 2014 daarnaast de combibreed FCI rasgroep 3 test van VHL genetics, resultaten ter inzage) en de pups krijgen een FCI stamboom. Lid van de rasvereniging.

slogan