logo

Uit de combinatie Ushi (Dericia Black Mamba) x Samson, geboren op 2 april 2013

Ushi:
* 2e plaats teven 5+, PBCN Summer Show, 14 augustus 2016
* 3e plaats SBT teven 5+, Working Dogs Holland, 11 oktober 2015
* 1e plaats teven 5-7 jaar, Dericia Day oktober 2014
* 2e plaats teven 4-7 jaar, Sport and Funday, 23 augustus 2014
* 3e plaats funklasse teven 5 jaar en ouder, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, augustus 2014
* 1e plaats teven 3-5 jaar, 6th International Bulldogshow, Working Dogs Belgium, juli 2012

Samson:
* 1e plaats puppyklasse, StaffordTimes zomer 2007
* 1e plaats jonge honden klasse, StaffordTimes winter 2007


Dericia Jubilee:
* 2e plaats funklasse teven 18-24 maanden, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, februari 2015
* 3e plaats teven 1-2 jaar, Dericia Day oktober 2014
* Zeer goed, teven 1-2 jaar, Sport and Funday, 23 augustus 2014
* 1e plaats funklasse teven 12-18 maanden, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, augustus 2014
* 3e plaats funklasse teven 9-12 maanden, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, 1 maart 2014
* 2e plaats show/best in shape, overige terriers ASTCH terrierdag, 30 maart 2014Dericia Shadowcat:
* 1e plaats teven 1-2 jaar, Dericia Day oktober 2014
* 2e plaats teven 1-2 jaar, Sport and Funday, 23 augustus 2014
* 3e plaats funklasse teven 12-18 maanden, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, augustus 2014Dericia Banshee:
* 1e plaats funklasse reuen, PBCN Winter Show, 4 maart 2017
* 1e plaats reuen 3-5 jaar + Best In Show, PBCN Summer Show, 14 augustus 2016
* 1e plaats SBT reuen 2-5 jaar, Working Dogs Holland, 11 oktober 2015
* 2e plaats funklasse reuen 2-3 jaar, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, 15 augustus 2015
* 3e plaats funklasse reuen 18-24 maanden, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, februari 2015
* 1e plaats reuen 1-2 jaar, Dericia Day oktober 2014
* 2e plaats reuen 1-2 jaar, Sport and Funday, 23 augustus 2014
* Best In Show, Het Grote Honden spektakel Landgraaf, augustus 2014
* 2e plaats funklasse reuen 12-18 maanden, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, augustus 2014
* 1e plaats werkklasse reuen 12-18 maanden + beste reu + Best In Show, SDH show, 29 juni 2014
* 1e plaats funklasse reuen 9-12 maanden, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, 1 maart 2014Dericia Gambit:
* 2e plaats reuen 1-2 jaar, Dericia Day oktober 2014
* 1e plaats reuen 1-2 jaar, Sport and Funday, 23 augustus 2014
* 1e plaats funklasse reuen 12-18 maanden, A.D.B.A. & Fun Show Pitbull Club Nederland, augustus 2014
* 3e plaats werkklasse reuen 12-18 maanden, SDH show, 29 juni 2014
* 1e plaats show, Multi Purpose Festival, 7 juni 2014Dericia Wolverine:
* 2e plaats werkklasse reuen 12-18 maanden, SDH show, 29 juni 2014
* 3e plaats werkklasse reuen 6-12 maanden, StaffordTimes, 5 oktober 2013Dericia Cyclops:


slogan